Centrum pre vzdelávaciu a školiacu činnosť

Centrum pre vzdelávaciu a školiacu činnosť máme zabezpečené na univerzitách STU MTF, TUKE SJF a taktiež v akadémii SAV ÚMV. R&D centrum našej spoločnosti má za úlohu organizovať a zabezpečovať vedenie odborných školení podľa potrieb zákazníkov v nižšie uvedených okruhoch tém. Semináre sú vedené pedagogickými pracovníkmi z univerzít za účasti odborníkov z praxe v danej téme. Môžu byť realizované na pôde univerzít, prípadne priamo vo výrobnej prevádzke u zákazníka.

Okruhy tém, pre ktoré MASAM R&D zabezpečuje vzdelávaciu a školiacu činnosť vo forme seminárov:

 • Teória a prax trieskového obrábania,
 • Teória a prax zvárania,
 • Obrábacie stroje a nástroje,
 • Reverzné inžinierstvo,
 • Rapid prototyping,
 • Bezdotykové a dotykové spôsoby merania,
 • CAD systémy a 3D modelovanie,
 • Programovanie v NC a CAM systémoch,
 • Simulačné softvéry,
 • CNC riadiace systémy obrábacích strojov,
 • Materiálové inžinierstvo.

Vzdelávacia a školiaca činnosť, ako aj presný obsah v daných témach, sa vykonávajú na základe požiadavky zákazníka a pracovníkov danej spoločnosti. Obsah teoretickej a praktickej časti (na strojných a meracích zariadeniach) navrhujeme po spoločnej konzultácii. Seminár môže predstavovať základný vstup do problematiky, prípadne rozsiahle oboznámenie sa s konkrétnym problémom.

V prípade, že potrebujete odborne zdokonaliť Váš personál na rôznych úrovniach vo výrobnej prevádzke, rozhodne sa obráťte na nás!