Okruhy tém

Okruhy tém pri organizácii seminárov vychádzajú najmä z predmetov výskumnej a vývojovej činnosti spoločnosti MASAM R&D a našich výskumných partnerov. V tomto smere je možné zabezpečiť seminár, školenie a odbornú prednášku podľa Vašich požiadaviek v širokej oblasti technických vied. Pre priblíženie okruhov tém sú nižšie uvedené oblasti, v ktorých aktívne zabezpečujeme vzdelávaciu a školiacu činnosť:

 • rezné nástroje
 • výrobné technológie (obrábanie, zváranie, tvárnenie)
 • materiálové inžinierstvo,
 • kvalita produkcie,
 • systémy kontroly a merania,
 • automatizácia v priemysle,
 • výrobné zariadenia a systémy,
 • mechatronika v technologických zariadeniach,
 • 3D konštruovanie v CAD systémoch,
 • programovanie v CAM systémoch,
 • simulácie v CAE systémoch,
 • reverzné inžinierstvo.

V prípade, že máte záujem o školenie zamestnancov, prípadne o iný druh vzdelávacej činnosti pre Vašu spoločnosť, radi Vám túto aktivitu zabezpečíme a zorganizujeme.