Centrum pre špeciálne technológie zvárania

Centrum pre špeciálne technológie zvárania je zamerané na výskum a vývoj v oblasti progresívnych technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania. Súčasťou centra je špičkové pracovisko určené na komplexný výskum technologických procesov s využitím najmodernejších metód elektrónovolúčového zvárania, laserového zvárania, zvárania elektrickým a plazmovým oblúkom vo všetkých polohách a v ľubovoľnej trajektórii zvaru, resp. návaru.

Centrum je zamerané na:

 • zváranie a naváranie konvenčných i nových konštrukčných materiálov,
 • vytváranie špeciálnych povrchových vrstiev,
 • povrchové textúrovanie konštrukčných materiálov,
 • progresívne metódy spájkovania,
 • monitorovanie rýchlych technologických dejov,
 • monitorovanie a analýza zváracích parametrov oblúkových technológií zvárania.
Screenshot 2021-05-06 at 11.28.12

Komplexné elektrónovolúčové pracovisko je vybavené dvomi elektrónovými kanónmi s výkonom lúča 30 kW a vákuovou komorou s rozmermi 1500 x 1500 x 2500 mm. Robotizované pracovisko zvárania laserom disponuje zariadením umožňujúcim zváranie a rezanie. Pracovisko oblúkových a plazmových technológií disponuje zariadeniami na automatizované zváranie MIG, MAG, TIG, CMT, TOP TIG a zváranie plazmovým oblúkom. Taktiež je vybavené vysokorýchlostnou kamerou s laserovou osvetľovacou jednotkou a nezávislým meraním parametrov zvárania.

Spomenuté vybavenie umožňuje navrhovať a optimalizovať parametre zvárania ocelí i zliatin neželezných kovov, detekovať príčiny vzniku chýb zvarových spojov pri konkrétnych parametroch zvárania, merať výkonové parametre nových prídavných materiálov a určovať vplyv rôznych parametrov zvárania na výsledné geometrické, mechanické a štruktúrne charakteristiky vyhotovených zvarových spojov.

Laboratórium analýz zvarových spojov je zamerané na analýzu zvarových spojov z hľadiska NDT a makro a mikroštruktúrnu analýzu. Pracovisko disponuje zariadeniami na vizuálnu, kapilárnu, magneticko – práškovú a ultrazvukovú kontrolu zvarových spojov, ako aj zariadeniami na prípravu vzoriek na makro a mikroštruktúrnu analýzu s využitím optickej kontroly.

Pracovisko zvárania materiálov je určené na realizáciu prác v oblasti zvárania, navárania a spájkovania plameňom, zvárania a navárania elektrickým oblúkom (ROZ, MIG/MAG, TIG), tepelného delenia (rezanie kyslíkom a plazmovým oblúkom) a prípravy materiálov. Pracovisko zabezpečuje certifikované školenia zváračov a vyššieho zváračského personálu v rámci STN EN ISO 9606-1 a STN 050705.

Screenshot 2021-05-06 at 11.35.21

Zariadenia:

 • zváracie zariadenia pre ROZ, MIG/MAG a TIG zváranie,
 • univerzálne a poloautomatizované zváracie zariadenia na zváranie, naváranie a renováciu,
 • zariadenia na zváranie plameňom a tepelné delenie materiálov,
 • plynové hospodárstvo,
 • weldmonitor,
 • bezdotykový a dotykový teplomer.