Centrum pre reverzné inžinierstvo a 3D modelovanie

Centrum pre reverzné inžinierstvo a 3D modelovanie je zamerané na komplexné portfólio služieb v oblasti bezkontaktného a kontaktného merania až po vyhotovenie 3D modelu na základe existujúceho dielu. Poskytujeme služby v oblasti 3D modelovania a komplexnej konštrukcie na základe požiadavky zákazníka. Sme vybavení širokým spektrom meracích technológií ako napríklad:

  • optické 3D skenery ATOS a ZEISS,
  • 3D dotykové meracie zariadenia ZEISS,
  • fotogrametria pomocou prenosného systému TRITOP,
  • priemyselná počítačová tomografia ZEISS METROTOM,
  • laserové meracie zariadenie LEICA,
  • optické meracie zariadenia ZOLLER.

Hlavným zameraním výskumného centra MASAM R&D je spracovávanie vstupných dát, ktoré transformujeme do výstupov vo forme meracích reportov prípadne 3D modelov súčiastok. Pri priemyselnej počítačovej tomografii (CT) poskytujeme analýzu vnútornej štruktúry materiálu bez porušenia výrobku. Najčastejšie požiadavky na naše centrum smerujú na oblasť reverzného inžinierstva, kde sa stretávame najmä s požiadavkou na reverz jednotlivých častí poškodených foriem. V týchto prípadoch často nie je dostupná vhodná dokumentácia pre výrobu náhradného produktu. Príklad reverzného inžinierstva v našom centre je uvedený na obrázku nižšie.

Screenshot 2021-05-06 at 11.24.01

V prípade, že máte v danej oblasti problém, resp. nie je vo Vašej spoločnosti dostupná technológia na vykonanie potrebnej analýzy, tak nás neváhajte kontaktovať!

Screenshot 2021-05-06 at 11.25.20