Organizácia

Naša spoločnosť sa venuje organizácii a realizácii odborných seminárov a vzdelávacích prednášok. Po výbere konkrétnej témy školenia pripravíme potrebný rozsah a priebeh semináru. Seminár je organizovaný v MASAM R&D od zabezpečenia odborných školiteľov a potrebného obsahu, až po rôzne druhy mediálnych výstupov podľa požiadaviek zákazníka. Školenie môže byť pripravené napríklad na jednu hodinu pre jedného účastníka alebo ako aj celodenný seminár pre niekoľko desiatok až stoviek účastníkov.

Miesto realizácie semináru môže byť a býva rôzne. Máme k dispozícii prednáškové miestnosti, učebne a laboratóriá univerzít STU MTF, TUKE SJF a akadémie SAV KE. Často však býva školenie a vzdelávanie ľudí realizované priamo v danej spoločnosti. Na mieste sa môžu riešiť problémy v danej oblasti vo forme workshopu, prípadne priamo vo výrobnej prevádzke.

centre pre vzdelávaciu a školiacu činnosť a v kategórii okruhy tém nájdete základný prehľad oblastí technických vied, kde Vám vieme s určitosťou zabezpečiť odborný seminár.