Centrum pre špeciálne technológie obrábania ťažkoobrobiteľných materiálov

Centrum pre výskum a vývoj špeciálnych technológií obrábania ťažkoobrobiteľných materiálov je zamerané na komplexné portfólio služieb v oblasti obrábania až po výrobu prototypových dielov s návrhom technológie na kľúč. Partnerské organizácie ponúkajú hi-end  výrobnú ako aj výskumnú infraštruktúru v danej oblasti. V danom centre sa od riešenia technológie obrábania dielov rieši aj ich upínanie a systémy ako aj prípravky na meranie s komplexným návrhom pre zákazníka. Centrum obrábania zabezpečuje aj motorizačný systém pre sledovanie procesu obrábania a vyťaženosti strojov s možnosťou vzdialeného prístupu do NC riadiaceho systému. Dané centrum je využívané aj pri návrhoch nových rezných nástrojov na testovanie trvanlivosti a ich výkonových charakteristík.

 R&D centrum ponúka niekoľko služieb v oblasti trieskového obrábania zaradených do jednotlivých sekcií:

Vývoj a inovácie

 • komplexný návrh a výrobu prípravkov pre rôzne technologické procesy,
 • komplexný návrh a rozpracovanie technologického postupu výroby vrátane strojového a nástrojového vybavenia,
 • vývoj zariadení pre automatizáciu a robotizáciu výroby,
 • vývoj zákazkového monitorizačného systému podľa špecifikácie.

Výroba a testovanie

 • výroba a testovanie prototypov a overovacích sérií strojov a zariadení,
 • analýzu nákladov na výrobu tvaru, diery prípadne celého dielu (CPP),
 • konštrukčné návrhy a prípravu výkresovej dokumentácie
 • testovanie rezných nástrojov z pohľadu životnosti a ich výkonových charakteristík pre trieskové obrábanie
 • overenie a optimalizáciu technologických procesov strojárskej výroby,
 • CAM, NC programovanie s odladením postprocesora pre CL dáta u zákazníka,
 • sledovanie vyťaženosti strojov pre výrobu daného dielu pre jednotlivé stroje online, s možnosťami vzdialeného prístupu a zásahu do stroja pre vašich pracovníkov,
 • aplikačná a technická podpora na riešenie problémov vo výrobných prevádzkach.

V prípade, že máte problém alebo požiadavku v danom odvetví, ktorá sa nenachádza v zozname služieb, neváhajte nás kontaktovať!