Centrum pre špeciálne rezné nástroje

Centrum pre výskum a vývoj špeciálnych nástrojov určených pre technológiu obrábania je umiestnené priamo v materskej spoločnosti MASAM s.r.o. V spoločnosti je k dispozícii široké spektrum technológií určených na výrobu nástrojov a ich následné testovanie. Na posúdenie stavu nástroja pred, ako aj po obrábaní, disponujeme širokým spektrom meracích zariadení.

Výskum a vývoj nástrojov pre našich zákazníkov sa zameriava na špeciálne (zákazkové) aplikácie, kde nie je k dispozícii štandardné riešenie. Nástroje na mieru sú vždy navrhované od úplného začiatku so zameraním na čo možno najväčšie využitie nástroja, z pohľadu životnosti a jeho výkonu.

Screenshot 2021-04-22 at 13.06.36

K vývoju a realizácii výroby špeciálnych nástrojov určených na trieskové obrábanie neodmysliteľne patria služby ako:

 • Stanovenie rezných parametrov a technológie obrábania
  zákazníkovi prostredníctvom aplikačných listov vypracujeme návrh rezných parametrov presne na jeho špecifické podmienky obrábania (upínanie, výkon stroja, obrábaný materiál). V prípade záujmu poskytujeme návrh technológie na kľúč a odladenie procesu výroby.
 • Reportovanie stavu nástroja pred jeho renováciou
  príklad reportu pred ostrením je uvedený na obrázku nižšie. Zákazníkovi vyhodnotíme stav nástrojov po procese výroby a navrhneme prípadné úpravy pre čo možno najlepšie využitie nástrojov a ich životnosti. Report pre rezné nástroje poskytujeme aj pri realizácii testov, optimalizácií, resp. pri konkurenčnom porovnaní výkonnostných charakteristík nástrojov.
 • Optimalizácia procesu výroby
  Optimalizácie procesu výroby neodmysliteľne patria k priemyselnej produkcii. V spoločnosti MASAM R&D neustále posudzujeme výsledky nástrojov a hľadáme nové dostupné riešenia, ktoré by mohli byť aplikované na naše rezné nástroje. 
 • Ekonomické zhodnotenie návrhu a výroby
  V tomto smere poskytujeme zákazníkovi ekonomické porovnanie rôznych použitých riešení so stanovením ceny za vyrobený diel. Zákazník dostane vypracovaný report úspor na základe hodinovej sadzby stroja a všetkých nevyhnutných nákladov spojených s opracovaním dielu.
 • Komplexná dokumentácia k nástroju
  K nástrojom je štandardne dodávaná dokumentácia vo forme pdf. a dxf. formáte. V prípade potreby poskytneme výsledky zo simulácie vyrobeného nástroja alebo znázornenie procesu obrábania v univerzálnych CAD formátoch.
 • Testovanie funkčnosti nástroja priamo v našich priestoroch bez blokovania výrobných kapacít
  Disponujeme vlastným strojovým parkom na testovanie rezných nástrojov priamo v našich výrobných priestoroch. Zákazník si môže priamo u nás odsledovať funkčnosť nástroja, prípadne celú technológiu výroby bez blokovania jeho výrobných kapacít.
 • Aplikačná podpora u zákazníka
  Aplikačná podpora priamo u zákazníka je zameraná na okamžité riešenie problémov vo výrobe. V tomto smere naši špecialisti vycestujú k zákazníkovi a navrhnú zmenu na odstránenie nedokonalostí v procese.